Okres realizacji Projektu pt

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

wg Umowy nr.

Umowa nr 567/2014/Wn11/OA-xn-04/D w sprawie Projektu 260/2014 z dnia 10 września 2014r.

o dofinansowanie Projektu ustalony został na:

Poszczególne etapy realizacji Projektu Pt.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie przebiegać będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowi integralną część Umowy nr 567/2014/Wn11/OA-xn-04/D w sprawie Projektu 260/2014 z dnia 10 września 2014r. o dofinansowanie Projektu. Dla Projektu przewidziano następujące etapy realizacji:

Planowany termin rozpoczęcia procedery przetargowej: listopad 2014r

Etapy realizacji projektuRozpoczęcie realizacjiZakończenie realizacji

Termomodernizacja budynku ZSP nr 2:

 1. modernizacja instalacji (c.o, c.w.u) -ilość -1 (kompleksowa wymiana instalacji c.o. (wymiana 411 grzejników, 411 termozaworów, 4342 mb rur o średnicach DN 15-DN 100
 2. ocieplenie przegród budynku – powierzchnia – 2511,54m2 – (docieplenie ścian wewnętrznych na poddaszu- styropian grubość 15 cm, pow. 107,85m2; Docieplenie stropodachu części użytkowej poddasza, styropian grubość 25cm, pow. 218,6m2; Docieplenie stropu nad salą gimnastyczną- styropian grubość 25cm, pow. 283,77m2; Docieplenie nad II piętrem: styropian grubość 25cm, pow. 1901,32m2
 3. modernizacja lub wymiana stolarki okiennej – 699,44m2 (modernizacja lub wymiana okien na drewniane podwójnieszklone – 279 szt. O WSP. U=0,9 W/m2K
wrzesień – grudzień 2014wrzesień – grudzień 2015
Promocjawrzesień – grudzień 2014wrzesień – grudzień 2015
Inspektor nadzoru (koszt nadzoru inwestorskiego będzie pokryty ze środków budżetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie poza budżetem PWP)wrzesień – grudzień 2014wrzesień – grudzień 2015
Rozliczenie finansowe projektuGrudzień 2014Marzec 2016

AKTUALIZACJA DANYCH

Po rozstrzygnięciu przetargów w ramach powyższego projektu pozostały wolne środki finansowe, które Beneficjent wykorzysta jako wydatki kwalifikowalne zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014”, które stanowiły załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu w ramach którego złożony został wniosek aplikacyjny nr 1310/2013.

W poniższej tabeli przedstawiamy zadania które zostały zrealizowane oraz zadania, które stanowią wydatki kwalifikowalne – do realizacji*

Etapy realizacji projektuRozpoczęcie realizacjiZakończenie realizacji
Modernizacja lub wymiana okien na drewniane potrójnieszklone: 279 szt./699,44 m2 o wsp. U = 0.9W/m2K11.12.2014 r.01.10.2015 r.
Kompleksowa wymiana instalacji c.o.(wymiana 410 grzejników, 410 termozaworów, 4430 mb rur o średnicach DN 15- DN 100)05.05.2015 r.03.12.2015 r.
 1. Docieplenie ścian wew. na poddaszu: styropian grubość 15 cm, pow.107,85 m2
 2. Docieplenie stropodachu cz. użytkowej poddasza: wełna mineralna grubość 25 cm, pow. 218,60 m2
 3. Docieplenie stropu nad salą gimnastyczną: wełna mineralna grubość 25 cm, pow. 283,77m2
 4. Docieplenie stopu nad II piętrem: wełna mineralna grubość 25 cm, pow. 1901,32 m2
05.05.2015 r.03.12.2015 r.
Docieplenie ścian piwnicznych od wew. płyta klimatyczna grubości 10 cm pow. 565,73 m2*04.05.2016 r.sierpień 2016 zakończenie robót wg umowy
Docieplenie ścian piwnic od zewnątrz zagłębionych w gruncie - styropian grubości 14 cm z izolacją przeciwwilgociową pow. 573,172 m2*13.05.2016 r.sierpień 2016 zakończenie robót wg umowy
Wymiana stolarki okiennej w piwnicy na drewniane potrójnieszklone: 10 szt./9,6 m2 o wsp. U = 0.9W/m2K*21.03.2016 r.28.04.2016 r.
Renowacja stolarki okiennej zgodnie z programem prac konserwatorskich pow. 15 szt./36,59 m2 U = 2,6 W/m2K*20.04.2016 r.sierpień 2016 zakończenie robót wg umowy
Renowacja stolarki drzwiowej zgodnie z programem prac konserwatorskich U = 2,6 W/m2K pow. 8 szt./39,105m2*20.04.2016 r.sierpień 2016 zakończenie robót wg umowy
Koszt nadzoru inwestorskiego pokryty będzie ze środków budżetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" w Wejherowie poza budżetem niniejszego PWPgrudzień 2014wrzesień 2016
Promocja*wrzesień 2015wrzesień – grudzień 2016

*Zadania do realizacji

Źródło: Plan Wdrażania Projektu (PWP)


Materiał fotograficzny z realizacji Projektu dostępny jest w zakładce Galeria zdjęć: przejdź

AKTUALIZACJA DANYCH

Niniejszym informujemy, że:w dniu 30.11.2016 r. podpisano aneks nr 2/966

Dotyczy:

Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna.

W poniższej tabeli przedstawiamy zadania które zostały zrealizowane oraz zadania, które stanowią wydatki kwalifikowalne – do realizacji*

Etapy realizacji projektuRozpoczęcie realizacjiZakończenie realizacji
Modernizacja lub wymiana okien na drewniane potrójnieszklone: 279 szt./699,44 m2 o wsp. U = 0.9W/m2K11.12.2014 r.01.10.2015 r
Kompleksowa wymiana instalacji c.o.(wymiana 410 grzejników, 410 termozaworów, 4430 mb rur o średnicach DN 15- DN 100)05.05.2015 r.03.12.2015 r.
 1. Docieplenie ścian wew. na poddaszu: styropian grubość 15 cm, pow.107,85 m2
 2. Docieplenie stropodachu cz. użytkowej poddasza: wełna mineralna grubość 25 cm, pow. 218,60 m2
 3. Docieplenie stropu nad salą gimnastyczną: wełna mineralna grubość 25 cm, pow. 283,77m2
 4. Docieplenie stopu nad II piętrem: wełna mineralna grubość 25 cm, pow. 1901,32 m2
05.05.2015 r.03.12.2015 r.
Docieplenie ścian piwnicznych od wew. płyta klimatyczna grubości 10 cm pow. 565,73 m204.05.2016 r.05.09.2016 r.
Docieplenie ścian piwnic od zewnątrz zagłębionych w gruncie - styropian grubości 14 cm z izolacją przeciwwilgociową pow. 573,172 m213.05.2016 r.19.09.2016 r.
Wymiana stolarki okiennej w piwnicy na drewniane potrójnieszklone: 10 szt./9,6 m2 o wsp. U = 0.9W/m2K21.03.2016 r.28.04.2016 r.
Renowacja stolarki okiennej zgodnie z programem prac konserwatorskich pow. 15 szt./36,59 m2 U = 2,6 W/m2K20.04.2016 r.04.10.2016 r.
Renowacja stolarki drzwiowej zgodnie z programem prac konserwatorskich U = 2,6 W/m2K pow. 8 szt./39,105m220.04.2016 r.04.10.2016 r.
Wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku szkoły na energooszczędne (LED), zgodnie z projektem [szt./moc]-[626/18,03]*Styczeń-kwiecień 2017 r.Styczeń-kwiecień 2017 r.
Instalacja paneli fotowoltaicznych zgodnie z projektem [szt./kW]–[60/15]*Styczeń-kwiecień 2017 r.Styczeń-kwiecień 2017 r.
Wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku hali sportowej na energooszczędne (LED), zgodnie z projektem [szt./moc]-[268/7,73]*Styczeń-kwiecień 2017 r.Styczeń-kwiecień 2017 r.
Instalacja paneli fotowoltaicznych z magazynem energii na dachu hali sportowej zgodnie z projektem [szt./kW] –[60/15]*Styczeń-kwiecień 2017 r.Styczeń-kwiecień 2017 r.
Koszt nadzoru inwestorskiego pokryty będzie ze środków budżetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" w Wejherowie poza budżetem niniejszego PWP*grudzień 2014 r.kwiecień 2017 r.
Promocja*wrzesień 2015 r.Styczeń-kwiecień 2017 r.

*Zadania do realizacji

Źródło: Plan Wdrażania Projektu (PWP)


AKTUALIZACJA DANYCH ZGODNIE Z PLANEM WDRAŻANIA PROJEKTU – 21.04.2017 R.

W poniższej tabeli przedstawiamy zadania które zostały zrealizowane w ramach projektu.

Etapy realizacji projektuRozpoczęcie realizacjiZakończenie realizacji
Modernizacja lub wymiana okien na drewniane potrójnieszklone: 279 szt./699,44 m2 o wsp. U = 0.9W/m2K11.12.2014 r.01.10.2015 r.
Kompleksowa wymiana instalacji c.o.(wymiana 410 grzejników, 410 termozaworów, 4430 mb rur o średnicach DN 15- DN 100)05.05.2015 r.03.12.2015 r.
 1. Docieplenie ścian wew. na poddaszu: styropian grubość 15 cm, pow.107,85 m2
 2. Docieplenie stropodachu cz. użytkowej poddasza: wełna mineralna grubość 25 cm, pow. 218,60 m2
 3. Docieplenie stropu nad salą gimnastyczną: wełna mineralna grubość 25 cm, pow. 283,77m2
 4. Docieplenie stopu nad II piętrem: wełna mineralna grubość 25 cm, pow. 1901,32 m2
05.05.2015 r.03.12.2015 r.
Docieplenie ścian piwnicznych od wew. płyta klimatyczna grubości 10 cm pow. 565,73 m2*04.05.2016 r.05.09.2016
Docieplenie ścian piwnic od zewnątrz zagłębionych w gruncie - styropian grubości 14 cm z izolacją przeciwwilgociową pow. 573,172 m2*13.05.2016 r.19.09.2016
Wymiana stolarki okiennej w piwnicy na drewniane potrójnieszklone: 10 szt./9,6 m2 o wsp. U = 0.9W/m2K*21.03.2016 r.28.04.2016 r.
Renowacja stolarki okiennej zgodnie z programem prac konserwatorskich pow. 15 szt./36,59 m2 U = 2,6 W/m2K*20.04.2016 r.04.10.2016
Renowacja stolarki drzwiowej zgodnie z programem prac konserwatorskich U = 2,6 W/m2K pow. 8 szt./39,105m2*20.04.2016 r.04.10.2016
Wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku szkoły na energooszczędne (LED), zgodnie z projektem [szt./moc]-[690/22,4]03.03.2017 r.30.03.2017
Instalacja paneli fotowoltaicznych zgodnie z projektem [szt./kW]–[46/12,88]03.03.2017 r.30.03.2017
Wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku hali sportowej na energooszczędne (LED), zgodnie z projektem [szt./moc]-[204/7,1]03.03.2017 r.30.03.2017
Instalacja paneli fotowoltaicznych z magazynem energii na dachu hali sportowej zgodnie z projektem [szt./kW] –[74/20,72]03.03.2017 r.30.03.2017
Koszt nadzoru inwestorskiego pokryty będzie ze środków budżetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" w Wejherowie poza budżetem niniejszego PWPgrudzień 2014kwiecień 2017
Promocjawrzesień 2015kwiecień 2017
koszt zarządzania projektem (dodatkową częścią)styczeń 2017kwiecień 2017

Źródło: Plan Wdrażania Projektu (PWP)Dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014