Beneficjentem Projektu pt.

„ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

jest:

POWIAT WEJHEROWSKI
z siedzibą w Wejherowie, ul. 3-go Maja 4, 84-200 Wejherowo

Projekt będzie realizowany w imieniu Beneficjenta przez:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo


Dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014