Poniżej umieszczono linki do stron internetowych instytucji zaangażowanych we wdrożenie: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009-2014

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  2. Fundusze norweskie i EOG

  3. Wsparcie z EOG i Norwegii

  4. eeagrants Fundusze Norweskie


Dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014